Gravdalgruppa søker tømrarbas i Førde

Gravdal bygg har mange spennande byggeprosjekt framover, og søker tømrarbas i Førde.

Søkarar må ha fagbrev, i tillegg til nokre års arbeidserfaring.

Du må vere opptatt av at det skal vere god kvalitet på produkta vi leverer, samstundes som du må jobbe smart, raskt og effektivt iht. oppsette planar.
Vi har også høgt fokus på HMS i prosjekta våre, alle tilsette må ta del i dette arbeidet.

Vi ønskjer at du:

  • Er fagleg dyktig, har engasjement og ambisjonar.
  • Har evne og interesse for å leie andre.
  • Er sjølvstendig og har gode samarbeidsevner.
  • Likar utfordringar og tar ansvar.
  • Er fleksibel, ryddig og strukturert.
  • Trivst med ein hektisk kvardag.

Vi tilbyr:

Ein organisasjon med godt kompetansemiljø der vi har mange spennande prosjekt som skal realiserast framover. Vi brukar LEAN i styringa av våre prosjekt.

Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsvilkår.

Har du spørsmål?
Kontakt leiar for tømraravdelinga Ole Christian Åsen, tlf: 951 96 061 I ocaa@gravdal.no

Søknad med CV sender du til Gravdal Bygg ved Ole Christian Åsen, ocaa@gravdal.no