Boliger og priser

I Parken veks det fram trivelege tun og nabolag.

Dei første bebuarane flytta inn i Kastanjetunet i november 2017, der er det 38 leilegheiter.

Våren 2020 var dei 40 bustadane i Piletunet klare for innflytting. No opnar vi salet av leilegheiter i det tredje tunet.

I første byggetrinn er det 29 leilegheiter i Lønnetunet, når tunet er ferdig utbygt blir det 45.

Hus A – Gamlestova

Gamlestova – Lønnetunet

Gamlestova – Lønnetunet
A11 - Seld! A13 - Seld! A21 - Seld!

A11 – Seld!

A13 – Seld!

A21 – Seld!

Gamlestova

Ni to- og fireroms leilegheiter fordelt over tre etasjar. Størrelsen varierer frå 50 m² til 98 m².

Her er det flott utsikt mot sentrum og Halbrendsnipa. Dei største leilegheitene har ekstra store balkongar.

LeilegheitBRAPrisStatus
A1182 m²Seld
A1250 m²Seld
A1398 m²Seld
A2182 m²Seld
A2250 m²Seld
A2398 m²Seld
A3181 m²Seld
A3250 m²Seld
A3397 m²Seld

Hus B – Bakstehuset

Bakstehuset – Lønnetunet

Bakstehuset – Lønnetunet
B13 - Seld! B14 - Seld!

B13 – Seld!

B14 – Seld!

Bakstehuset

12 to- og treroms-leilegheiter fordelt over tre etasjar. Størrelsen varierer frå 41 m² til 73 m². Leilegheitene vender inn mot det trivelege tunet, eller mot sør, og har gode, private uteplassar.

LeilegheitBRAPrisStatus
B1141 m²Seld
B1243 m²Seld
B1345 m²Seld
B1473 m²Seld
B2141 m²Seld
B2257 m²Seld
B2345 m²Seld
B2473 m²Seld
B3141 m²Seld
B3257 m²Seld
B3344 m²Seld
B3473 m²Seld

Hus C – Kårhuset

Kårhuset

Åtte tre- og fireroms leilegheiter fordelt over fire etasjar. Størrelsen varierer frå 69 m² til 88 m². Alle leilegheitene har gode balkongar og fri utsikt mot sentrum og Halbrendsnipa.

LeilegheitBRAPrisStatus
C1169 m²Seld
C1286 m²4 790 000Ledig
C2170 m²Seld
C2288 m²Seld
C3171 m²Seld
C3288 m²Seld
C4170 m²Seld
C4286 m²Seld

Hus D – Eldstova

eldstova ny ny

eldstova ny ny
D21 - Seld! D22- Seld! D11 -Seld! D12 - Seld!

D21 – Seld!

D22- Seld!

D11 -Seld!

D12 – Seld!

Eldstova

Trivelege Eldstova har romsleg, overbygd inngangsparti. Det er fire lyse og moderne leilegheiter, to i kvar etasje.

Alle er på  47 m² BRA, og har eitt soverom. Romsleg terrasse eller altan på heile 11 m².

LeilegheitBRAPrisStatus
D1147 m²Seld
D1247 m²Seld
D2147 m²Seld
D2247 m²Seld

Hus E – Kvernhuset

Kvernhuset

Dette er ein populær hustype som er vidareført frå Piletunet. Kvernhuset ligg fint plassert, i ytterkant av tunet.  Ligg fint plassert på hjørnet av tunet ned mot Hafstadparken.

Her er det fire koselege leilegheiter på 47 m² BRA, fordelt over to etasjar. Alle har flotte, private uteplassar og eit romsleg, overbygd inngangsparti.

LeilegheitBRAPrisStatus
E1147 m²Seld
E1247 m²Seld
E2147 m²Seld
E2247 m²Seld

Hus F – Stallen

Stallen – Lønnetunet

Stallen – Lønnetunet
F11 - Seld! F12 - Seld! F13 -Seld! F14 - Seld! F21 - Seld! F22 - Seld! F23 - Seld! F24 - Seld!

F11 – Seld!

F12 – Seld!

F13 -Seld!

F14 – Seld!

F21 – Seld!

F22 – Seld!

F23 – Seld!

F24 – Seld!

Stallen

I Stallen er det åtte leilegheiter i ulike størrelsar, frå 37 til 63 m² BRA. Alle har overbygd inngangsparti og gode, private uteplassar.

Frå Stallen har ein utsikt både inn i tunet og ned mot Hafstadparken. Dei tre minste leilegheitene (F12, F13 og F22) har ikkje privat parkeringsplass.

Nokre av leilegheitene har takvindauge eller karnapp – noko som gir ekstra lys og særpreg.

LeilegheitBRAPrisStatus
F1163 m²Seld
F1237 m²Seld
F1337 m²Seld
F1465 m²Seld
F2163 m²Seld
F2237 m²Seld
F2350 m²Seld
F2465 m²Seld
 • Vi gjer merksam på at ikkje selde leilegheiter kan prisregulerast i byggjeperioden utan varsel.
 • For inngåtte avtalar er prisane fast i byggjeperioden.
 • I tillegg til kjøpesum kjem 2,5% dokumentavgift av tomteverdi, tinglysing av skøyte, tinglysing av panteattest og gebyr.
 • Bindande stadfesting på kjøp skal være utfylt så nøyaktig som mogleg og skal innehalde oversikt over finansiering av kjøpet.
 • Kjøpar er kjend med at det ikkje er angrerett ved sal/kjøp av fast eigedom.
 • Ved stifting av sameige skal det betalast inn eit likviditets/oppstartsinnskot på kr. 5000.- pr. bustad.
 • Bustadane blir overdratt direkte frå tomteeigar til kjøpar.
 • Felleskost er stipulert til ca.kr. 40,- pr. m2 BRA. Det blir opp til sameiget og bestemme kva som skal inkluderast i felleskostnadane.

Betalingsplan:

 • 20 % ved oppstart grunnarbeid
 • 80 % ved overtaking bustad
 • For inngåtte avtalar er prisane fast i byggjeperioden.

Meld din interesse