Til salgs Asker

Finnsrud/Asker – Flott og romslig tomt på 862 kvm

Finnsrudveien 10, 1383 Asker
Priskr 4 650 000
Størrelse 862 m²
Byggeklausul Ja

Presentasjon Finnsrudveien 10

Vil du på visning?

Vi tar kontakt innen kort tid

I flotte omgivelser på attraktive Finnsrud i Asker har du nå mulighet til å bygge drømmehjemmet. Adressen er Finnsrudveien 10 – en solrik, ubebygd tomt på 862 kvm. Tomten ligger meget flott til med tanke på solforhold og nærhet til marka. Eiendommen består av en relativt flat tomt hvor tomten er rensket for masser til fjell og det er pigget/skyti ut fjell og fylt opp klart til pukk for ringmurer, resten av tomten er grovplanert.

Eiendommen ligger i et nyere boligfelt på Finnsrud hvor flere hus har blitt ferdigstilt den siste tiden. Beliggenheten er perfekt for deg som ønsker å bo nært marka med flotte turstier, samt oppkjørte skiløyper på vinterstid.

Ifølge reguleringsplanen er området regulert til frittliggende boligen hvor bebyggelsen tillates oppført innenfor byggegrenser med brutto grunnflate inntil 17% av tomtens nettoareal. Garasje med grunnflate inntil 36 kvm medregnes ikke i brutto grunnflate, uavhengig av om garasjen er frittliggende eller sammenbygd med bolighuset. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 38 grader.

Hvorfor bygge nytt?

  • Du får tilpasset boligen etter eget behov.
  • Boligen er i forskriftsmessig stand med mange års reklamasjonsfrist.
  • Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
  • Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.
  • Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et nyere boligfelt på Finnsrud i Asker kommune, ca. 3 km vest for sentrum. Beliggenheten er flott med tanke på rekreasjon, og det er umiddelbar nærhet til turstier innover i marka. På vinteren kjøres det opp skiløyper i nærheten.

Det tar ca. 5 minutter å gå til et friområde ved Finnsrudvannet ved Asker Golf, som er tilrettelagt med sandstrand og badebrygge. Det er også gode bade- og fiskemuligheter ved populære Semsvannet, og her er det fine turveier for gående, syklende og skientusiaster.

Asker byr på et hyggelig handelssentrum med kjøpesenter og koselige butikkområder. Her finner du også et blomstrende kunst- og kulturliv. Asker kulturhus har teater-/konsertsal, kino, galleri, bibliotek og mer.

Det planlegges stadig utvikling av Asker sentrum med blant annet nye boliger, forretninger, spisesteder og næringslokaler, samt åpning av Askerelva og opprettelse av bypark. I den forbindelse vil det også bli etablert ny fotballstadion i sentrum og ny idrettspark ved Borgen skole. Utbyggingen vil skje over mange år og i flere etapper.

Servicetilbud

Dagligvarehandelen kan blant annet gjøres på Extra Drengsrud, Rema 1000 Asker og Meny Trekanten. Asker sentrum har et rikt og variert utvalg av fasiliteter. Trekanten kjøpesenter er et populært samlingspunkt med 75 butikker og 800 parkeringsplasser. Holmen Senter, Sandvika Storsenter og Liertoppen kjøpesenter ligger også godt inne rekkevidde.

Området har offentlig kommunikasjon i form av buss, i tillegg til tog fra Asker stasjon. Nærmeste bussholdeplass er Skanseløkka som ligger i umiddelbar nærhet. Ved å benytte bil tar det ca. 5 min til Asker sentrum, 12 min til Sandvika Storsenter, 18 min til Lysaker, 20 min til Drammen og 25 min til Oslo S.

Fra eiendommen er det gangavstand til Drengsrud barneskole. For elever i ungdomstrinnene er det kort vei til Solvang ungdomsskole. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

Parkering / Garasje

Det skal på hver tomt avsettes plass til dobbeltgarasje sammenbygd med bolighuset eller frittliggende, samt en biloppstillingsplass. Denne kan plasseres foran garasjen. Garasjen skal i farger og materialbruk harmonere med bebyggelsen forøvrig.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

Thomas Helgedal Nilsen

Daglig leder/Boligkonsulent

90111614thomas@abha.no

Meld din interesse

Vi tar kontakt innen kort tid.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Dagboknr.: 900119
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 3025-2/2
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 900319
Bestemmelse om vannledn.
Overført fra: 3025-2/2
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 900187
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 3025-2/2
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 12073
Erklæring/avtale
Grensegangssak
Overført fra: 3025-2/2
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 18099
Erklæring/avtale
Overenskomst vedr. avståelse av ca 880 m2 til friområde/turvei.
Med flere bestemmelser
Overført fra: 3025-2/2
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 27877
Bestemmelse om vann/kloakk
Kan ikke slettes uten samtykke fra:ASKER KOMMUNE
Org.nr: 920125298
inklusive pumpestasjon og fordrøyningsmagasin
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei / Vann / Avløp

Det er delvis tilknyttet privat vei og delvis offentlig. Eiendommen er tilkoblet vann/avløp i kombinasjon av offentlig og private stikkledninger. Privat avløpsdel tilkobles felles pumpekum med årlige vedlikeholdskostnader på ca. kr. 1 850,-.

Verdi ved skattefastsetting

Formuesverdien på eiendommen er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Formuesverdien er ulik for primærbolig og sekundærbolig. For primærbolig (der boligeier er folkeregistrert pr 1. januar) utgjør formuesverdien 25% av kvadratmeterprisene og 90 % for sekundærboliger (alle andre boliger).

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
Id 02202018001
Navn Kommuneplan Asker 2018-2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 14.11.2017
Bestemmelser – http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3025/02202018001/Dokumenter/2018001_Bestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 796 m
Arealbruk Boligbebyggelse,Framtidig
OmrådenavnD4

Reguleringsplaner
Id 022011D
Navn Finsrud – Høgåsveien
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 24.05.1989
Bestemmelser – http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3025/022011D/Dokumenter/11D_bestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 796 m
Formål Frittliggende småhusbebyggelse REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET FINSRUD-HØGÅSVEIEN – DEL AV GNR.2 OG 9. Bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Kommuneplan for Asker 2018-2030. Bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Område 21 – Hanevoll, Bakke, Hagen, Jøssong, Hogstad, Brendsrud, Finsrud og Biterud. Bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Andre faste løpende kostnader

Tilkoblingsavgift vann og avløp:
Vann pr kvm: kr. 141,- inkl. mva.
Avløp pr kvm: kr. 141 inkl. mva.

Kommunale avgifter vann og avløp:
Vann pr. kubikkmeter kr. 17,50,- inkl mva
Vann: abonnement/fastledd kr. 1 473,- inkl. mva
Avløp pr. kubikkmeter kr. 23,70,- inkl. mva
Avløp: abonnement/fastledd kr. 1 574,- inkl. mva

Årlig utgifter/avgifter:
– Brøyting, strøing og vedlikehold av privat vei ca. kr. 2 500,- pr år.
– Renovasjon ca. kr. 4 847,- pr år.
– Ca. kr. 1 850,- vedlikehold for felles pumpekum.
– Det må påregnes kostnader til strøm, tv, internett, innboforsikring, bygningsforsikring og evt fasttelefon.
– Utgiftene vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på internett etc.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen. Det er ikke foretatt undersøkelse av det elektriske anlegget.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Konsesjon / Odel

Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet på den matrikkelen som er ubebygd. Ingen odel på eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Kjøpsforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Kjøpsforsikring fra If. Produktet inneholder boligkjøperforsikring, hus-/hytteforsikring med superdekning og innboforsikring med superdekning. Les mer om Kjøpsforsikring i vedlagte materiell.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke mulighet til å tegne boligselgerforsikring fordi de er et selskap.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens «gi bud-knapp» som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se «Viktig informasjon» i salgsoppgaven.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven (avhl.).

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven (avhl.).

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner

Vedlegg til salgsoppgaven

Budskjema
Reguleringsplaner og bestemmelser
Viktig informasjon til kjøper og selger

Omkostninger

4 650 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
116 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 650 000,-))
7 500,- (Kjøpsforsikring IF (valgfritt))
——————————————————–
125 119,50 (Omkostninger totalt)
——————————————————–
4 775 119,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3025
Gårdsnr: 2
Bruksnr: 527