Solheim

Barnevennlige og flott beliggenhet i Langangen nær Porsgrunn og Larvik. Fantastisk utsikt over Langangfjorden

Under utbygging

Tomtene vil overleveres med vei, vann og kloakk til tomtegrense

Familievennlig

Meget barnevennlig, med gangavstand til nyoppussede Langangen barneskole og nye Tveten ungdomsskole, barnehage, idrettsplass og bussholdeplass.

Naturen som nabo

Flott turterreng i nærområdet. Kort vei til båthavn i Langangen med muligheter for båtplass.

8 byggeklare boligtomter til salgs!

BoligtyperBoligtomter
Antall enheter6
PrisnivåFra 1 250 000,- til 1 450 000,-
StørrelseFra 602 til 711m2
Byggeklausul Tomtene selges med byggeklausul til TVB Bolig AS.

Beliggenhet

Tomtene har en flott beliggenhet i Langangen med sentral beliggenhet nær Porsgrunn og Larvik. Området ligger høyt, fritt og tilbetrukket med fantastisk utsikt over Langangfjorden. Vestvendt, solrikt og landlig beliggende. Barnevennlig med gangavstand til nyoppussede Langangen barneskole og nye Tveten ungdomsskole, barnehage, idrettsplass og bussholdeplass. Flott turterreng i nærområdet. Kort vei til båthavn i Langangen med muligheter for båtplass.

Tomtene

Tomtene vil overleveres med vei, vann og kloakk til tomtegrense. Tomtestørrelser er angitt i ca. areal i prisliste, denne ligger som vedlegg til prospekt. Tomtene vil ha kommunal adkomst.
Tomtene vil bli tildelt sin ideelle andel og i fellesskap være ansvarlige for drift og vedlikehold av lekeplass, grøntarealer og eventuelt andre fellesområder.
Tomtene ligger bestemmelsesområdene har BF6, BF7 og B8.

Garasje/Biloppstillingsplasser

Det skal opparbeides parkeringsplasser iht de til enhver tid gjeldene bestemmelser i kommuneplanen.

Fellesområder

Det skal sikres god tilgjengelighet til alle felles oppholdsareal.

Utbyggingsområde

Område består av 8 boligtomter og er regulert til frittliggende småhusbebyggelse/eneboliger. Porsgrunn Utvikling AS har kjøpt nabotomten, gbnr. 22/269 hvor det vil bli bygget leiligheter iht. reguleringsbestemmelsene for denne tomten

Salgsbetingelser

Tomtene selges med bygge klausul til TVB Bolig AS. Selger er svært fleksibel med hensyn til hva som bygges. I utgangspunktet tilbys boliger fra TVB Bolig` s egen hus katalog fra Hellvik Hus, men det er også mulig å få arkitekttegnet bolig etter eget ønske. Imidlertid er det en forutsetning at TVB Bolig AS beholder retten til å bygge huset over grunnmuren, og minimum får levere råbygg.
Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med en av våre boligkonsulenter.

Priser/omkostninger

For eksakte priser ber vi dem å se vedlagte prisliste.
I tillegg til prisen kommer omkostninger til dokumentavgift på 2,5 % og kr 585,- i tinglysningsgebyr for skjøte, samt eventuelt tinglysning av pantedokument kr. 585,- pr. stk. og
grunnboks utskrift kr. 172,-. I tillegg kommer kommunale tilknytningsavgifter.
Oppgjørsform: Depositum kr. 50 000,- betales ved signering av kjøpsbekreftelse og blir stående på klientkonto, resterende kjøpesum + omkostninger forfaller til betaling før overskjøting.

Finansiering

Vår bankforbindelse Sparebank 1 Telemark vil kunne tilby tilbud på finansiering. Kontakt et av kontorene i Grenland for en hyggelig prat.

Reguleringsforhold

Området er i flg. Reguleringsplan for Solheim, regulert for boligformål frittliggende småhusbebyggelse og eneboliger. Det kan bygges en enebolig med pr. tomt. Reguleringsbestemmelsene ligger i sin helhet vedlagt i prospektet. For ytterligere informasjon om reguleringsplaner og reguleringsbestemmelser, vennligst ta kontakt med boligkonsulent.

Det tillates oppført bebyggelse i en etasje med loftsetasje. For bebyggelse med loftsetasje (uten underetasje) skal gesimshøyden ikke overstige 4,5 m og mønehøyden 7,5 m fra planert gjennomsnittlig terreng rundt bygningen. Tomt 7, 8 og 9 tillates oppfør med underetasje. For bebyggelse med underetasje skal gesimshøyden ikke overstige 7 meter og mønehøyde ikke overstige 9 meter fra planert gjennomsnittlig terreng rundt bygningen.

Diverse

Vedlagt i prospekt ligger liste over tomtene med areal og priser. Det tas forbehold om skrivefeil i prospektet. Dersom noe mangler kontakt boligkonsulent.

Noen av våre ferdighus

Ta kontakt:

Hans Gaarder Bjærke

Boligkonsulent

Meld din interesse

Vår dyktige boligkonsulent vil ta kontakt- helt uforpliktende!