Helvik Boligfelt

Helvik Boligfelt
Tomt 1. 443 m2, 290 000,- Tomt 2. 296m2, 290 000,- Tomt 3. 312m2, 290 000,- Tomt 4. 721m2, 890 000,- Tomt 5 og 6. Reservert! SOLGT! Tomt 8. 748 m2, 490 000,- SOLGT! SOLGT! SOLGT! SOLGT! SOLGT! SOLGT! SOLGT! Tomt 18. 905 m2, 890 000,- Tomt 19. Reservert! SOLGT! Tomt 21. 808 m2, 950 000,- Tomt 22. 987 m2, 890 000,- Tomt 23. 756 m2, 840 000,- Tomt 24. 1099 m2, 690 000,- Tomt 26. 795 m2, 740 000,- Tomt 25. 1050 m2, 690 000,- Tomt 27. 728 m2, 740 000,- Tomt 28. 778 m2, 740 000,- Tomt 29. 618 m2, 490 000,- Tomt 30. 457 m2, 590 000,- SOLGT! SOLGT!

Tomt 1. 443 m2, 290 000,-

Tomt 2. 296m2, 290 000,-

Tomt 3. 312m2, 290 000,-

Tomt 4. 721m2, 890 000,-

Tomt 5 og 6. Reservert!

SOLGT!

Tomt 8. 748 m2, 490 000,-

SOLGT!

SOLGT!

SOLGT!

SOLGT!

SOLGT!

SOLGT!

SOLGT!

Tomt 18. 905 m2, 890 000,-

Tomt 19. Reservert!

SOLGT!

Tomt 21. 808 m2, 950 000,-

Tomt 22. 987 m2, 890 000,-

Tomt 23. 756 m2, 840 000,-

Tomt 24. 1099 m2, 690 000,-

Tomt 26. 795 m2, 740 000,-

Tomt 25. 1050 m2, 690 000,-

Tomt 27. 728 m2, 740 000,-

Tomt 28. 778 m2, 740 000,-

Tomt 29. 618 m2, 490 000,-

Tomt 30. 457 m2, 590 000,-

SOLGT!

SOLGT!

Boliger og priser

Hellvik Hus Lyngdal har gleden av å presentere prosjektet Helvik Boligfelt.
Boligfeltet ferdig utbygd vil ha ca. 27 eneboliger og 3 firemannsboliger.

TomtTypeArealPris fraStatus
Tomt 1Enebolig/kjede443 m2290 000,-Ledig
Tomt 2Enebolig/kjede296 m2290 000,-Ledig
Tomt 3Enebolig/kjede312 m2290 000,-Ledig
Tomt 4Enebolig721 m2890 000,-Ledig
Tomt 54-mannsboligReservert
Tomt 64-mannsboligReservert
Tomt 7EneboligSolgt
Tomt 8Enebolig748 m2490 000,-Ledig
Tomt 9EneboligSolgt
Tomt 10EneboligSolgt
Tomt 11EneboligSolgt
Tomt 124-mannsboligSolgt
Tomt 144-mannsboligSolgt
Tomt 154-mannsboligSolgt
Tomt 17EneboligSolgt
Tomt 18Enebolig905 m2890 000,-Ledig
Tomt 19EneboligReservert
Tomt 20EneboligSolgt
Tomt 21Enebolig808 m2950 000,-Ledig
Tomt 22Enebolig978 m2890 000,-Ledig
Tomt 23Enebolig756 m2840 000,-Ledig
Tomt 24Enebolig m/underetasje1099 m2690 000,-Ledig
Tomt 25Enebolig m/underetasje1050 m2690 000,Ledig
Tomt 26Enebolig m/underetasje795 m2740 000,-Ledig
Tomt 27Enebolig m/underetasje728 m2740 000,-Ledig
Tomt 28Enebolig m/underetasje778 m2740 000,-Ledig
Tomt 29Enebolig m/underetasje618 m2490 000,-Ledig
Tomt 30Enebolig m/underetasje457 m2590 000,-Ledig
Tomt 31Enebolig m/underetasjeSolgt
Tomt 32Enebolig m/underetasjeSolgt

Tomtene selges slik de foreligger. Kostnad til martikkelbrev kr. 12 500 kommer i tillegg.

Marilyn Kvelland

Boligkonsulent

90 02 61 32marilyn.kvelland@hellvikhus.no

Meld din interesse

Lurer du på noe? Ta kontakt!