Hellvik Hus-forhandlere nominert til årets hytte og årets småhus

Hellvik Hus Hellvik og Håkon Hansen Byggentreprenør kan vinne hver sin kategori under prisutdelingen på Boligkonferansen 2020.<br>

Under Boligkonferansen 2020 i Oslo den 15. og 16. oktober deler Boligprodusentenes forening ut den årlige prisen «Årets boligprosjekt».

Året utdeling er delt inn i tre kategorier: «Årets leilighetsprosjekt», «Årets småhusprosjekt» og «Årets hytteprosjekt». I hver kategori er det tre nominerte prosjekter som kjemper om tittelen.

I kategorien «Årets småhusprosjekt» er eneboligen Villa Ognedal i Egersund bygget av Hellvik Hus Hellvik AS nominert. I kategorien «Årets hytteprosjekt» er fritidsboligen Oksrødkilen i Fredrikstad bygget av Hellvik Hus-forhandler Håkon Hansen Byggentreprenør AS nominert.

 Både Håkon Hansen Byggentreprenør og Hellvik Hus Hellvik har gjort en glimrende jobb. Dette er to bygg med særpreg som på hver sin måte er tilpasset terrenget rundt, og som ivaretar alle kvalitetene ved tomtene de er bygget på. De har tilpasset byggene etter kundenes ønsker på en svært god og kreativ måte, sier Brit Ohma, kvalitetssjef i Hellvik Hus.

Juryen vektlegger kvaliteter som standardisering, byggekostnad, energi og klima, særpreg og nyskapning og bokvalitet når kandidatene vurderes. Alle de nominerte framheves som gode forbildeprosjekter for bransjen.

Viinnerne kåres under boligkonferansens festmiddag kvelden torsdag 15. oktober.