HØGTIDELEG OVERREKKING: Ordførar Jenny Følling kom på besøk med det synlege beviset på at Gravdalgruppa no er klassifisert som Miljøfyrtårn. Bodil Kidøy Lunde og Asbjørn Osland var stolte mottakarar av utmerkinga.

Gravdalgruppa er Miljøfyrtårn!

– Dette er ei fjør i hatten for Gravdal, sa ordførar Jenny Følling då ho overleverte plaketten som viser at Gravdalgruppa no kan kalle seg eit Miljøfyrtårn.

Å vere ei Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss angåande avfallshandtering, energireduserande tiltak, gode HMS-rutinar, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport.

Sertifiseringa gir konkrete verkty for miljøleiing, som gjer det enklare å lykkast med ei grøn omstilling.

– Det blir stadig større fokus på miljø og berekraft. Vi ser Miljøfyrtårn som eit viktig samfunnsengasjement, seier Gravdal-leiar Bodil Kidøy Lunde.

Både ho og Asbjørn Osland ser fram til å jobbe vidare med viktige miljøtiltak framover.

Kontakt oss