Hjem
Den nye konsernledelsen i Hellvik Gruppen AS.

Organisasjonsendringer i Hellvik Gruppen AS

Hellvik Gruppen styrker konkurransekraften i et marked med økende kompleksitet.

Konsernet Hellvik Gruppen AS, som eier Hellvik Hus, gjør endringer i organisasjonen for å styrke konkurransekraften i et marked med økende kompleksitet.

Dette medfører blant annet at Hellvik Gruppen framover opererer etter en regionmodell, med regionene Sør, Sør-Vest, Vest og Øst.

– Med disse endringene styrker vi i Hellvik Gruppen vår posisjon som en nasjonal bolig- og fritidsbolig-leverandør. Vi skal ytterlige utvikle våre allerede dyktige fagmiljøer, sikre bedre utnyttelse av kompetanse og kapasitet, samt bli bedre til å ta ut synergier på tvers av organisasjonen, sier Thor-Inge Thrana, adm. dir. i Hellvik Gruppen.

Region Vest består av Gravdalgruppa og Hellvik Hus Sotra. Sør-Vest består av Aalgaard Bygg, Hellvik Hus Stavanger og Hellvik Hus Hellvik. Sør består av Hellvik Hus Søgne og Hellvik Hus Flekkefjord. Øst består av Hellvik Hus Romerike.

Thor-Inge Thrana, adm.dir. i Hellvik Gruppen AS.

Nytt selskap

Foruten de ulike regionene eier Hellvik Gruppen også tre XL Bygg-utsalg, henholdsvis Flekkefjord, Hellvik og Søgne. Disse utsalgene fusjoneres og blir tre avdelinger i selskapet XL Bygg Hellvik AS.

I tillegg opprettes et nytt selskap i Hellvik Gruppen med navnet Hellvik Hus Teknologi og Produksjon AS, hvor arkitektur- og ingeniørtjenester samles.

Franchisedriften av Hellvik Hus gjennom Hellvik Hus Kjededrift AS fortsetter som tidligere.

Fornøyd styreleder

Styreleder i Hellvik Gruppen, Geir M. Aarstad, er svært tilfreds med endringene som er gjennomført.

– Dette styrker konsernet, og gjør Hellvik Gruppen godt rigget til å posisjonere seg som en ledende, nasjonal aktør innenfor sine satsingsområder framover, sier Aarstad. 

Styreleder Geir M. Aarstad

Ny konsernledelse

Konsernledelsen i Hellvik Gruppen AS ser nå slik ut:

  • Thor-Inge Thrana, administrerende direktør
  • Tore Vassvik, direktør for økonomi og IKT
  • Kaj Waldeland, direktør for teknologi og produksjon
  • Mikal Stapnes, direktør for salg, marked og byggevare
  • Stein Tjørsvåg, direktør for HRO og kommunikasjon
  • Terje Gyberg, regiondirektør Sør
  • Erik Larsen, regiondirektør Sør-Vest
  • Petter Flølo Geithus, regiondirektør Vest
  • Gunnar Gjendahl, regiondirektør Øst

Om Hellvik Gruppen

Hellvik Hus ble etablert i 1947, den gang under navnet Hellvik Kassafabrikk.

I dag er Hellvik Gruppen AS et konsern med ca. 300 ansatte og en omsetning i 2020 på om lag 1,2 milliarder kroner.

Hellvik Gruppen AS har hovedkontor på Hellvik i Eigersund kommune. Hovedvirksomheten består av salg og oppføring av boliger og fritidshus, samt eiendomsutvikling, byggevaresalg og entreprenørvirksomhet.