Hjem
Til salgs Larvik

Tomt 3

Solheimfeltet
Priskr 1 400 000
Størrelse 711 m²
Byggeklausul Ja

Tomtene vil overleveres med vei, vann og kloakk til tomtegrense. Tomtestørrelser er angitt i ca. areal i prisliste, denne ligger som vedlegg til prospekt. Tomtene vil ha kommunal adkomst.

Tomtene vil bli tildelt sin ideelle andel og i fellesskap være ansvarlige for drift og vedlikehold av lekeplass, grøntarealer og eventuelt andre fellesområder.

Tomtene ligger bestemmelsesområdene har BF6, BF7 og B8.

Priser/omkostninger
I tillegg til prisen kommer omkostninger til dokumentavgift på 2,5 % og kr 585,- i tinglysningsgebyr for skjøte, samt eventuelt tinglysning av pantedokument kr. 585,- pr. stk. og

grunnboks utskrift kr. 172,-. I tillegg kommer kommunale tilknytningsavgifter.

Oppgjørsform: Depositum kr. 50 000,- betales ved signering av kjøpsbekreftelse og blir stående på klientkonto, resterende kjøpesum + omkostninger forfaller til betaling før overskjøting.