Utvikle – Gravdalgruppa

Har du eit område du ønskjer å realisere til bustad- eller fritidsføremål, så vil vi veldig gjerne høyre frå deg!

Gravdalgruppa har ei svært lang fartstid i å utvikle tomteområde, og vil vere eit naturleg kontaktpunkt når du vil ha vurdert potensialet i ditt område.

Våre erfarne prosjektutviklarar jobbar saman med dyktige arkitektar – og køyrer heile prosessen i høve prosjektering, kommunal handsaming og sal. Dette sikrar ein effektiv, ryddig og oversiktleg prosess for deg som grunneigar, noko vi meiner er viktig for alle partar.

Vi ser fram til å høyre frå deg!

Bodil Kidøy Lunde

Dagleg leiar

90850343bkl@gravdal.no