Hunton

Leverer trefiberbaserte byggematerialer som hele tiden lagrer karbon, og beskytter boligen mot kulde, vind og lyd.

En av Nordens ledende produsenter av byggematerialer basert på tre og trefiber


Om Hunton

Hunton er en av Nordens ledende produsenter av byggematerialer basert på tre og trefiber. Byggematerialene kan enkelt settes sammen i systemer for vegg, gulv og tak som gjør det enkelt å bygge fremtidsrettet og solid.

Granflis er Huntons viktigste råstoff. All flis Hunton bruker er PEFC-sertifisert som betyr at skogen er bærekraftig forvaltet, drives etter strenge regler og har gjenplantingsprogram. På denne måten videreføres naturens kretsløp.

Flisen defibreres til trefiber og blir til materialer som beskytter boligen mot vind, kulde og lyd – som trefiberisolasjon, vindsperre, undertak og trinnlydplater. Materialene lagrer karbon gjennom hele sin levetid.

Trefiberisolasjon holder varmen inne og kulda ute. I tillegg gir den gir ekstra god lyddemping. Trefiberen har hygroskopiske egenskaper, som betyr at den opptar og avgir fukt i takt med luftens relative fuktighet og bidrar til en «pustende» konstruksjon.

Vindtettplaten er en impregnert trefiberplate spesielt utviklet for et værutsatt norsk klima. Dette er en vindavstivende vindsperre som reduserer kuldebroer og med sine tilleggsisolerende egenskaper gir bedre u-verdi.

Trinnlydplaten gir ekstra god lyddemping i etasjeskillerne.