Hjem

Guide: Slik bygger du bolig på egen tomt steg for steg

Hele prosessen fra start til slutt.

Å bygge nytt hus er ikke noe en gjør hver dag. Derfor er det helt naturlig å ha mange spørsmål når en gjør en såpass stor investering.

For å gjøre kjøps- og byggeprosessen litt enklere for deg å forstå, har vi i Hellvik Hus laget en steg for steg-guide til hvordan du går fram når du skal bygge hus på egen tomt.

Bygge bolig på egen tomt

1. Din boligdrøm

Hva er din boligdrøm, hvor vil du bygge, hva skal boligen inneholde, og hva koster den?

Du har ønsker og behov, vi supplerer med vår erfaring og kunnskap.

2. Fin tomt

Enhver bolig må ta utgangspunkt i tomten og hos oss starter vi med en tomtebefaring. Er den flat eller skrå? Stor eller liten? Hvordan er lysforholdene, utsikten, innsynet? Hva vil være den ideelle adkomsten?  Må man ta hensyn til omkringliggende bebyggelse eller eventuelle støykilder.

Videre sjekker vi reguleringsplaner og hvilke krav som stilles fra kommunen.

3. Velg hus

I første møte vil vi gjerne se nærmere på hvordan vi kan realisere boligdrømmen din, hvilke ønsker og behov du har.

Hvis du du ønsker det, lager vi et budsjett for å synliggjøre hva prosjektet vil koste deg.

4. Tegning/tilbud

Når dere er sikre på hvilket hus dere ønsker, går vi i gang med detaljplanleggingen.

Nå skal huset skreddersys for dere – og samtidig tilpasses de rammebetingelsene som myndighetene setter.

Arkitekten tegner opp boligen og selger setter opp et detaljert tilbud samt leveransebeskrivelse som vi vil presentere for deg.

5. Kontrakt

Velger du å bygge drømmehuset med oss er det tid for å skrive kontrakt. Vi bruker standardiserte kontrakter, som gir deg  trygghet for at lovverket blir fulgt.

Kontrakten får du til gjennomlesning i forkant av kontraktsmøtet, hvor punkt for punkt blir gjennomgått før signering av begge parter.

Forberedelse

6. Avklare underleverandører

Før det kan sendes inn byggesøknad må vi sammen avklare hvilke underleverandører som skal delta i  byggeprosjektet.

Noen under- leverandører inngår i vår leveranse, mens noen må du innhente pristilbud fra og signere avtale med.

7. Byggesøknad

Byggesøknaden blir utarbeidet og sendt når kontrakten er underskrevet og underentreprenører er avklart. Vi ser til at alle nødvendige papirer er på plass og informerer deg om hva du må gjøre for å unngå forsinkelser i søknadsfasen.

Mens vi venter på godkjenning fra kommunen tar du turen til kjøkkenleverandør, rørlegger og elektriker for å avklare detaljene rundt den delen av leveransen.

8. Klargjøring for bygging

Før vi kan starte byggingen må hele leveransen og underentreprenører være avklart, byggesøknad fra kommunen må være godkjent og trekantmøte være avholdt.

9. Trekantmøte

Tiden er inne for å ta de siste valg og avgjørelser angående endringer og produktvalg. Det må være gjort i et forberedende møte før en kan avholde trekantmøte. 

På trekantmøte treffer du byggelederen som vil være ansvarlig for selve byggingen av boligen din. Han/hun gjennomgår hele prosjektet, leveransen og fremdriftsplanen med deg, slik at det er felles forståelse og et godt grunnlag før en starter selve byggingen

Bygging

10. Bygging

Nå starter prosessen med å gjøre drømmen om til virkelighet.

Byggingen skrider frem gjennom milepæler, fra oppstart, tett bolig, underentreprenører og malingsarbeider.

11. Oppstart

Etter at trekantmøtet er avholdt og arbeidstegninger foreligger, kan grunn og betongarbeid starte.

Når dette er gjort er det tid for første møte med byggeleder på byggeplass.

12. Tett bolig

Når byggearbeidene har startet, er det en klar prioritet å få boligen reist og tettet så raskt som mulig.

Byggeleder vil invitere dere til møte og gir oppdatering på prosjektet.

13. Underleverandører

Når det innvendige arbeidet er kommet så langt at det nærmer seg tid for rørlegger og elektriker, er det duket for neste milepælmøte.

Dere er velkomne til å møte i boligen sammen med byggeleder, rørlegger og elektriker for en gjennomgang.

14. Befaring malingsklart

Byggeleder inviterer til besiktigelse av boligen når innvendig platekledning er montert.

Nå kan malerarbeidet starte.

Ferdig bolig

15. Befaring før overlevering

Byggeprosjektet går inn i siste fase. Før vi overleverer deg boligen gjennomfører byggeleder en forhåndsbefaring sammen med dere for å forsikre oss om at boligen har blitt som forventet og at alt er som det skal være.

16. Overlevering

Det er alltid en stor dag når huset står ferdig og dere skal flytte inn. Ferdigattest er det formelle grunnlaget for å flytte inn.

Under overleveringen er byggeleder, og som oftest også selger, til stede sammen med dere. Dere får utlevert nøkler og en FDV-perm, som er en «bruksanvisning» for huset.