Hjem

En kjøpers guide til å kjøpe tomt

Når man skal finne drømmetomta, har man ofte ei liste over hva man ser etter – men man må ta hensyn til langt mer enn bare utsikt, solforhold og beliggenhet. Her har du en guide til hva du må tenke over når du skal kjøpe tomt.

Hva bør man se etter?

Når man skal kjøpe tomt, er det lurt å sjekke med kommunen. På kommunen sine nettsider, finner man ofte tomter og reguleringsplaner, men ta også kontakt med dem for å høre om andre muligheter. Da får du gjerne vite hva som kommer av tomter og hvilke muligheter det er.

Sjekk også med eiendomsmeglere, lokale byggefirma og Finn.no – eller la noen andre finne tomten for deg. Hellvik Hus tilbyr tomtebefaring, slik at du får en god tomt hvor alt som må tas hensyn til, tas hensyn til.

Det er viktig å huske at man må bygge etter tomta. Da er det lurt å få med seg utbygger på tomtebefaring for å se muligheter. Hvordan man kan bygge på tomta, kommer an på størrelse, helling, solforhold, utsikt, innsikt, adkomst, omkringliggende bebyggelse eller eventuelle støykilder.

Dersom du benytter Hellvik Hus til tomtebefaring, sjekker vi reguleringsplaner og hvilke krav som stilles fra kommunen.

Kjøper man ei tomt med byggeklausul, bør man ha oversikt over hvilke produkter som er tilgjengelig og til hvilken pris. Kjøper du av en leverandør, vil de normalt ha en prisliste og katalog du kan velge fra.

Er det noen restriksjoner på tomta?

Når man skal kjøpe tomt, må man sette se inn i reguleringsbestemmelsene.

De bestemmer hva som kan bygges, utnyttelsesgrad på tomta, hvor høyt man kan bygge, hvilken type tak man får bygge og mer. Når man tilpasser boligen til reguleringsbestemmelsene, slipper man også å søke dispensasjon i byggesøknaden. En slik søknad kan dra ut, men man kan også få avslag og må starte på nytt. Reguleringsbestemmelser får man hos kommunen, eller av megler / selger når man kjøper tomt.

Noen ganger er det gjerne byggeklausul knyttet til tomta. Det betyr at det som bygges på tomta, skal utføres av en spesifikk leverandør/entreprenør. Merk at dette gjerne ikke gjelder hele eiendommen. Dersom du ikke ønsker byggeklausul på tomta, kan det være mulig å kjøpe den ut. Få en pris på dette før du legger inn bud, og legg inn en tidsfrist for aksept.

Grunnforholdene er viktige

Dersom du har kjøpt tomt av utbygger, vil de ta hensyn til grunnforholdene og bygge deretter. Kjøper man en ferdigprosjektert bolig som er en del av et utbyggingsområde, er allerede vann, kloakk, strøm og vei allerede tatt hensyn til.

Det er viktig at man ser på grunnforholdene. Man må sjekke om det er tilsig av vann, radon stråling eller rasfare, samt ta høyde for støykilder. Det beste man kan gjøre er å ta kontakt med kommunen og be om råd både hos dem og hos et byggefirma. Det kan være behov for sikringstiltak, forstøtningsmurer, støyskjerming eller utskiftning av masse. Slike forhold kan bestemme hvordan huset må plasseres.  

Tilpass etter terrenget

Når man skal kjøpe tomt, må man også se på topografien på tomta – som nivåforskjeller og terrengforhold. Man må planlegge slik at man enkelt kommer seg inn i huset fra parkeringsplass, om det skal være trapper, hvor parkeringen skal være og hvilket type hus som passer.

Når man bygger hus, skal det passe dine behov. En eldre husbygger vil ikke ha samme behov som en småbarnsfamilie, og vil gjerne tilpasse boligen mer til livets senere år. Kanskje ønsker man å legge til rette for heis eller ha alt på ett plan.

Husbankens krav til universell utforming er lur å følge, dersom du ønsker en bolig som er funksjonell og tilpasset alle. Universell utforming innebærer enkel og trinnfri adkomst fra parkeringsplass til inngangsdør, godt synlig hovedinngang, romslig bad, praktiske romløsninger og et sunt innemiljø.