Hjem

Byggeprosessen fra A til Å

Å bygge hus er en prosess som begynner lenge før gravemaskinen tar sitt første jafs på tomta. I denne artikkelen oppsummerer vi gangen i byggeprosessen, slik den normalt fortoner seg fra planleggingen starter og til du stolt står der med den blanke husnøkkelen i hånden.

Det hele må selvsagt begynne med at dere velger et byggefirma, noe som i seg selv er et viktig valg. (Les også artikkelen sjekk boligleverandøren før du signerer). Så begynner den spennende og viktige byggeprosessen.

Behovsanalyse og tegning

Først finner dere og byggefirmaet ut hvilket ferdighus som er det rette. Kanskje har dere allerede en klar oppfatning; kanskje er det til og med sånn at det var huset som avgjorde hvilket firma dere valgte. Uansett er det vanlig at dere sammen går gjennom en behovsanalyse – hva er arealbehovet, hvor mye skal huset koste, hvordan ser tomta ut? Ut fra dette bli ideer og tanker skissert.

Tilbud og kontrakt

Det blir gjerne en dialog mellom dere og byggefirma før detaljene er på plass. Så, når tegningene/skissene er godkjent og leveranseomfanget er på plass, vil dere få et tilbud fra byggefirmaet. Dette skal være oversiktlig og detaljert, slik at dere har et godt grunnlag å ta en beslutning ut fra. Hvis dere har innhentet tilbud fra flere aktører, er det viktig at dere sammenligner disse ut fra likt grunnlag. Både tegninger og leveransebeskrivelse kan gi store utslag på pris.

Når dere har akseptert tilbudet, er det tid for å skrive kontrakt. Her skal det brukes standard kontraktsformularer som sikrer at gjeldende lovverk blir fulgt. I god tid før kontraktsmøte bør dere få kontrakten til gjennomlesning. I selve møtet må dere sammen med selgeren gå gjennom kontrakten punkt for punkt, før begge parter signerer den.

Byggesøknad og oppstartmøte

Når kontrakten er underskrevet og underleverandører valgt, vil byggefirmaet utarbeide byggesøknaden og sørge for at alle nødvendige papirer er på plass.

Normalt går det noen uker fra kontrakten er signert og til byggesøknaden blir godkjent. Denne tiden kan dere bruke til å bli bedre kjent med elektriker, rørlegger og kjøkkenleverandør. En god dialog med disse er med på å sikre at boligen blir skreddersydd de ønsker og behov som dere måtte ha. Før byggearbeidene starter, er det vanlig at dere har et møte med byggefirmaet der de siste avgjørelser angående endringer og produktvalg blir gjennomgått. Så, når all dokumentasjon er klar, vil dere bli presentert for den personen som blir hovedkontakten i den videre byggeprosessen: Byggelederen.

Møter underveis

Det er byggelederen som har ansvar for at arbeidet skjer i tråd med kontrakten, og det vil underveis i byggeprosessen være en jevn dialog mellom ham og dere. Byggelederen vil normalt invitere til møter underveis i prosessen – når boligen er tett, når rør- og e-arbeid skal settes i gang, når malerarbeidet skal godkjennes. Et møte tas gjerne også når byggearbeidene er avsluttet og boligen er ferdig. Her er det vanlig at byggelederen og dere sammen befare boligen, slik at dere vil kunne påpeke eventuelle arbeider dere ikke er fornøyd med.

Overlevering og ettårsbefaring

Dagen da huset skal overleveres er et spesielt og gjerne litt høytidelig øyeblikk. Huset står ferdig, dere får nøklene og skal flytte inn i nytt, eget hjem. I overleveringsmøtet er gjerne både selger og byggeleder til stede. En ferdigattest er det formelle grunnlaget for å flytte inn, her skriver dere under på at alt er ok – eventuelt med anmerkninger om snarlige utbedringer av detaljer.

Det er også vanlig at byggefirmaet tar kontakt når dere har bodd i huset et års tid, for en såkalt “ettårsbefaring”. Hensikten med dette møtet er å sjekke at alt fungerer som det skal.

Kontakt oss

Ønsker du å bygge hus med Hellvik Hus?