Hjem

Få kontroll på boligøkonomien

Når du skal i gang med å planlegge bolig tenker du kanskje at med tomtekostnader, prisen på boligen, graving, betongarbeid samt maling, så har du oversikt over det meste av kostnadene. Fullt så enkelt er det ikke.

De nevnte postene er selvsagt vesentlige, men det kommer en hel del andre utgifter i tillegg. En god hjelp for å få en totaloversikt over utgiftene, er derfor å få satt opp et samlet, oversiktlig budsjett. Da får du fullstendig kontroll over boligøkonomien.

Er du allerede i dialog med en husleverandør, bør du be om hjelp til å sette opp budsjettet så tidlig som mulig i fasen. I budsjettoppsettet legger en først inn alt som har med tomtekjøpet å gjøre. Dette inkluderer både tinglysnings– og dokumentavgift til staten.

Så må en huske at diverse tilkoblingsavgifter skal betales til kommunen, energiverket og andre. Dette gjelder vann, kloakk, elektrisitet, telefon/bredbånd og kanskje enda noen flere.

Tomteutstikking og grunnarbeid

Når du har funnet det huset du ønsker å kjøpe, vanker det noen tusenlapper i søknadsomkostninger til kommunen. Utstikking av boligen utføres vanligvis av enten kommunen eller av private aktører, men felles for begge er at arbeidet koster penger og bør tas med i budsjettet.

I forbindelse med byggesøknaden kan det komme krav fra kommunen som bidrar til at du må bekoste for eksempel støymåling eller vurdering av ras fra terrenget omkring boligen. Dette skjer heldigvis sjeldent.

For å få en oversikt over kostnadene med grunnarbeidet, er det lurt å be boligleverandøren bli med på en uforpliktende tomtebefaring. Her kan du be om råd når det gjelder plassering av boligen, om behov for murer, grøfter, sikring mot radon og så videre. Etter en slik gjennomgang har du et godt grunnlag for å anslå hva gravearbeidet vil beløpe seg til.

Grunnmur, såleløsning, pipe- og flisearbeider fører også til kostnader det er viktig å få med i regnestykket.

Oppgraderinger

Det er selvsagt utgiftene med å bygge selve boligen som er den aller største budsjettposten, og denne bygger ofte på en standard leveransebeskrivelse. Men det er ikke alltid man klarer å holde seg til en standard, enten man kjøper bil, båt eller hus. Som oftest velger man å gjøre noen oppgraderinger, og det er viktig å tenke gjennom hva en vil ha med helt fra starten av.

Erfaringsmessing ønsker de fleste å oppgradere litt både hos elektriker, rørlegger og hos kjøkkenleverandør. Her kan en boligkonsulent bidra med gode erfaringstall som dere plotter inn i budsjettskjemaet.

Egeninnsats er ikke gratis

Maling og tapetsering er ofte ting du ønsker å gjøre som egeninnsats. Like viktig er det å huske på at det du skal ha på både golv og vegger, koster penger. Dette er nok en post det er spesielt viktig å tenke gjennom, både ut fra at her er det mye flott å velge i, men også at dette er kostnader som dukker opp mot slutten av byggeperioden.

Både fliser, parkett, tapet, maling og ikke minst verktøy til å utføre egeninnsatsen med, koster penger. Den som ikke har satt av en pott penger i budsjettet, kan få seg en overraskelse her.

LES OGSÅ: Egenkapitalkravet: Din egeninnsats kan bli din egenkapital!

Avslutningsvis: Når man har fått et satt opp et helhetlig budsjett, er dette et godt utgangspunkt å ta med seg til banken. Den kan da legge dette til grunn for vurdering av tilsagn om byggelån. Gjør du en god jobb med budsjettarbeidet, og ikke minst styrer byggeprosessen i henhold til dette, får du også en positiv opplevelse når alt er betalt og du flytter inn i ny bolig. Lykke til med å få orden på boligøkonomien!

Bestill byggebudsjett

Ønsker du en uforpliktende gjennomgang?