Du får mange fordeler når du kjøper ferdig prosjektert bolig

Å bygge bolig kan være en utfordrende prosess. I hvert fall hvis du selv velger å gjøre alt fra å lete etter tomt, via søknader og bygging, til du står med ferdigattesten i hånden. For deg som ønsker fordelene en ny bolig gir, men samtidig ikke vil gjøre alt arbeidet det medfører finnes det en super løsning: Å kjøpe ferdig prosjektert bolig.

En utbygger kan finne bedre tomter enn deg

For med stadig mer redusert tilgang på tomter i det åpne markedet er likevel mulighetene for å kunne bo hvor du vil i utgangspunktet svært begrenset. En profesjonell utbygger har dessuten god erfaring med å finne de beste tomtene, samtidig som kommunene heller gir tomteområder til utbyggere og ikke privatpersoner. Det er derfor store sjanser for at du får en bedre tomt enn det du hadde klart å lete frem selv, eller fått tillatelse til å bygge på med å kjøpe en prosjektert bolig.

LES OGSÅ: Vil bygge bolig men finner ikke tomt

I tillegg utvikler en utbygger ofte et helt boligområde samtidig. Det gjør at dere er med på å etablere et nytt bomiljø, siden mange av naboene sannsynligvis kommer til å være i samme livsfase som dere. Da blir det lett for barna å finne venner for livet, og for dere som er voksne å bli kjent med de nye naboene.

Enklere å bygge, bo og leve

Når du velger ferdig prosjektert bolig fremfor å bygge selv får du mye med på kjøpet som sparer deg for tid, penger og frustrasjoner. Først og fremst er kostnadene 100 prosent faste og forutsigbare: Du slipper en opphetet budrunde, og underveis behøver du ikke å engste deg for hvor mye egeninnsats du må gjøre – det avtaler dere på forhånd. Du vil heller ikke oppleve kostbare og ubehagelige overraskelser du kunne fått hvis du skulle stått for hele jobben selv. Med en ferdig prosjektert bolig er det utbygger som har og tar ansvaret dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser.

Avhengig av prosjektet kan du noen ganger påvirke løsninger og materialer mye, og andre ganger mindre. Det er gjerne slik at jo tidligere du kommer inn i prosessen, desto mer kan du som regel påvirke. En ferdig prosjektert bolig er dessuten bygget i henhold til de siste forskriftene når det gjelder miljø, praktiske og tekniske løsninger, brannsikkerhet, energi, vinduer, isolasjon og våtrom.

Ferdig prosjektert bolig er tryggere

Også tryggheten er bedre ivaretatt, både sammenlignet med å kjøpe brukt bolig og å bygge selv. På brukte boliger kan ukjente feil og mangler bli et problem.

Med en ferdig prosjektert bolig får du dessuten én kontrakt å forholde deg til. Det er viktig at du får med et konkret tidspunkt for overtagelse, hvis ikke risikerer du å stå uten tak over hodet. Formuleringer som “medio dette året” og “i løpet av” holder ikke. Bruk gjerne kontrakt fra Standard Norge, slik at misforståelser unngås. Få med alt som inngår i leveransebeskrivelsen, fra yttervegg til innredning, og fra kjellergulv til pipe.

LES OGSÅ:  Avtaler bør være skriftlige

Alt i alt gjør en ferdig prosjektert bolig at du og familien kan slappe av og senke skuldrene gjennom hele prosessen, fra dere skriver kontrakt til ferdigstillelse – og lenge etter at dere har flyttet inn.

12 FORDELER MED Å KJØPE FERDIG PROSJEKTERT BOLIG

 • Du trenger ikke bruke tid på å lete etter tomt
 • Du slipper budrunde
 • Du får lavere dokumentavgift siden du kun betaler 2,5 prosent av tomteprisen
 • Du kan slappe av istedenfor å bruke all fritiden på å bygge hus
 • Fagkyndige personer ivaretar alt i henhold til forskrifter og vedtekter
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ivaretas av utbygger
 • Du får nøkkelen i døra, fiks ferdig uten at du behøver å tenke på noe
 • Dere får en helt ny bolig uten ubehagelige overraskelser
 • Du behøver ikke å pusse opp eller gjøre omfattende vedlikehold på lang tid
 • Du får lavere strømregning
 • Det er tryggere enn å bygge selv og kjøpe brukt
 • Familien får mer tid sammen

Kontakt oss

Ønsker du å kjøpe prosjektert bolig?