Hjem

Ny prosjektbolig med gjennomtenkte løsninger

Ny bolig er for mange den store drømmen. Før skaffet folk seg en egen tomt og fikk tegnet en bolig ut fra egne ønsker og behov. I dag velger mange å benytte seg av byggefirmaenes tilbud på ferdige opparbeide tomter med prosjektboliger.

En enklere vei til ny bolig

Prosjektbolig er boliger som oppføres for utbyggers regning og som selges i etterkant av oppføringen. I mange tilfeller er ikke boligen helt ferdig bygd slik at kjøper fortsatt har litt muligheter til å påvirke den endelige utformingen.

Før prosjektboligen står ferdig har det vært en lang prosess der mange viktige valg har blitt gjort av utbygger. Løsningene som er valgt på tomteplassering og valg av boligutforming er foretatt ut fra lang erfaring av dyktige prosjektutviklere og boligkonsulenter.

Valg av utforming foretas av dyktige prosjektutviklere og boligkonsulenter.

Mange fordeler med tomter for prosjektboliger

Tomter med prosjektboliger inngår ofte i et større tomteområde. Før arbeidet med bygging av boligen kan starte har utbygger fått regulert område, Det er gjort mange viktige valg med veier, lekeplasser, veglys, vann- kloakk og beliggenhet i forhold til tettsteder, skoler, barnehager, naturområder og veier og murer i tomteområde. Dette er valg som høyner bokvaliteten og samtidig gjør at hver tomt blir billigere ved at flere deler på kostnadene.

Større livskvalitet med gunstige løsninger

Et godt alternativ til å skaffe egen tomt og bolig er valg av prosjektbolig. Det er lettvint og mange av de utfordringer som ligger i å opparbeide tomt med vei, vann, kloakk og strøm og plassering av bolig er tenkt igjennom av utbygger. En prosjektbolig på et tomtefelt utviklet av utbygger, vil ofte bli rimeligere enn at kjøper skal skaffe egen tomt og bygge egen bolig.

I mange tilfeller er den prosjektertbolig en del av større boligfelt eller inngår i et sameie med flere boliger. Det gjør kostnadene med vedlikeholdet mindre og kan medføre reduserte kostnader som felles forsikring, renovasjon og dekking av felles kostnader på bygninger, garasjer og uteområder.

Gjennomføring av boligdrømmen er for mange en krevende prosess. For flere er derfor valg av en prosjektbolig derfor et godt alternativ ved at mye allerede er tenkt på av utbygger. Det gjør veien til boligdrømmen enklere for kjøper.

Prosjektboliger tar også i flere tilfeller hensyn til at boligen kan brukes av alle generasjonene. Det gjør at boligen også har større verdi ved at flere kjøpegrupper kan være aktuelle ved et eventuelt salg.

Større livskvalitet med gunstige løsninger

Et godt alternativ til å skaffe egen tomt og bolig er valg av prosjektbolig. Det er lettvint og mange av de utfordringer som ligger i å opparbeide tomt med vei, vann, kloakk og strøm og plassering av bolig er tenkt igjennom av utbygger. En prosjektbolig på et tomtefelt utviklet av utbygger, vil ofte bli rimeligere enn at kjøper skal skaffe egen tomt og bygge egen bolig.

I mange tilfeller er den prosjekterte boligen en del av større boligfelt eller inngår i et sameie med flere boliger. Det gjør kostnadene med vedlikeholdet mindre og kan medføre reduserte kostnader som felles forsikring, renovasjon og dekking av felles kostnader på bygninger, garasjer og uteområder.

Gjennomføring av boligdrømmen er for mange en krevende prosess. For flere er derfor valg av en prosjektbolig derfor et godt alternativ ved at mye allerede er tenkt på av utbygger. Det gjør veien til boligdrømmen enklere for kjøper.

Prosjektboliger tar også i flere tilfeller hensyn til at boligen kan brukes av alle generasjonene. Det gjør at boligen også har større verdi ved at flere kjøpegrupper kan være aktuelle ved et eventuelt salg.

Tomtene planlegges nøye.

Store fordeler med prosjektbolig

For kjøper som velger prosjektboliger blir veien til ferdig bolig gjort enklere ved at tegninger er utarbeidet, tomtefelt med utearealer er gjort ferdig og ofte medfører det kortere byggetid.

Oversikten over byggekostnadene er også lettere å følge med på ved at det aller meste er med i pristilbudet fra utbygger. Det blir få overraskelser underveis.

En annen stor fordel er at en prosjektert bolig ofte ligger i et tomteområde som i mange tilfeller allerede har lignende boliger under oppføring. Det gjør det lettere for kunden å sette seg inn i hvordan det blir å bo i den nye boligen.

Ved utbygging av et tomtefelt med prosjektboliger blir det også tenkt på folks alderssammensetning og i hvilken del av livsfasen hver enkelt er. Det gjør f.eks. at deler av tomtefeltet som er spesielt tilpasset for barnefamilier. Kvaliteten høynes for de som skal bo i feltet når mange både voksne og barn er på samme alder.

LES OGSÅ: Du får mange fordeler når du kjøper ferdig prosjektert bolig

Boligdrømmen blir enklere for kjøper.

Nyttige linker

Se bilder og omtale av noen av våre prosjektboliger og spennende tomteområder.

Se også våre prosjekterte hytter her!

Kontakt oss

Ønsker du å se på mulighetene med en prosjektert bolig?