Hjem

Sjekk byggefirmaet før du signerer

Det finnes et vell av firma som tilbyr å bygge boliger. De aller fleste er seriøse og ærlige, men det er likevel viktig å sjekke firmaet før du skriver kontrakt. Hvis ikke, kan boligdrømmen ende i et mareritt. 

Et boligkjøp er for de fleste av oss den største investeringen vi noen gang gjør. Derfor er det ekstra viktig å sørge for at alt går etter planen og at du ikke sitter igjen med Svarteper på grunn av uforsiktighet. Det aller viktigste er å forsikre seg om at byggefirmaet du velger, er til å stole på.

Hvordan kontrollerer du?

Når du skal sjekke det aktuelle byggefirmaet, er det lurt å begynne med økonomien. Brønnøysundregistrene er myndighetenes offisielle register, hvor man kan finne ut om firmaet overhodet er et registrert foretak. Registeret inneholder også viktige opplysninger om firmaets historie.

Opplysninger om firmaets økonomi finnes også på flere andre nettsider, deriblant purehelp.no og proff.no. Her kan du også se hvem som eier firmaet og hvem som sitter i styret. Generelt: Har firmaet en lang historie og en sunn økonomi, er det all grunn til å tro at det dreier seg om en seriøs leverandør.

Tilhørighet til en forening

Hvis byggefirmaet er medlem av Boligprodusentenes forening er det positivt for deg. Da har firmaet undertegnet en profesjonalitetserklæring som innebærer en rekke forpliktelser. Firmaet må blant annet:

  • bruke standard bransjekontrakt
  • stille avtalt sikkerhet og forsikring i henhold til kontrakten
  • søke å benytte boligtvistnemnda i tvistesaker der man ikke kommer til enighet

Noen boligleverandører er medlem av andre bransjeorganisasjoner enn Boligprodusentenes forening. Disse organisasjonene kan ha liknende krav til sine medlemmer. Sjekk om din leverandør er tilsluttet en bransjeorganisasjon, og om de er forpliktet på de tre nevnte punktene.

Sentral godkjenning og omdømme

For å være enda sikrere på at firmaet du vurderer er seriøst, skal du sjekke om det har sentral godkjenning. Det er Statens byggtekniske etat som gir en slik godkjenning, og på Direktoratet for byggkvalitet kan du se deres register over godkjente firma. Er din kandidat på listen, kan du være trygg på at han har den faglige kompetansen som trengs for å gjennomføre boligprosjektet.

Mange boligleverandører gjennomfører jevnlige kundetilfredshetsmålinger. Du kan be om å få se resultatene av slike målinger – disse vil kunne være en god pekepinn på hvordan kunder som alt har bygget, oppfatter leverandøren. Du kan også be om å få referanser, slik at du kan snakke med kunder selv. Lettest er det kanskje å sjekke leverandørens omdømme ved å snakke med venner og kjente i lokalmiljøet.

Helt til slutt: På Forbrukerportalen finner du også gode råd om hvordan du kan sjekke seriøsiteten til byggefirmaet – pluss andre gode råd om det å bygge hus. Lykke til!

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby?