Hjem

Hellvik Hus Teknologi og Produksjon

Prosjekteringskreftene i Hellvik Hus er samlet på et sted.

I Hellvik Hus Teknologi og Produksjon er alle prosjekteringskreftene i Hellvik Gruppen samlet.

Dette innbefatter alt i fra arkitektur- og tegnetjenester, til prosjektering, kalkulasjon, søknader, kvalitetssikring og HMS.

Hellvik Hus Teknologi og Produksjon AS er et datterselskap av Hellvik Gruppen AS. Selskapet ble stiftet i 2021 som en del av en omorganisering i konsernet.

Ansatte

Kaj Waldeland

Direktør – teknologi og produksjon

Tomas Westerholm

Produktutvikler

Trond Ivar Vikøren

Arkitekt MNAL

Mads Fikkan

Arkitekt MNAL

Tove Egenes

Ingeniør

Hilde Beate Vant Johansen

Tegner

Kjetil Egeli

Kalkulasjonssjef

Rober Myklebust

Konstruktør

Espen Jakobsen

Ingeniør

Helge Larsen

Konstruktør

Morten Østebø

Konstruktør

Kjetil Refsland-Urdal

Konstruktør

Tom Ove Sørdal

Kalkulatør

Christer Egelid

Kalkulatør

Asbjørn Osland

Leder KS