Hellvik Hus Teknologi og Produksjon

Prosjekteringskreftene i Hellvik Hus er samlet på et sted.

I Hellvik Hus Teknologi og Produksjon er alle prosjekteringskreftene i Hellvik Gruppen samlet.

Dette innbefatter alt i fra arkitektur- og tegnetjenester, til prosjektering, kalkulasjon, søknader, kvalitetssikring og HMS.

Hellvik Hus Teknologi og Produksjon AS er et datterselskap av Hellvik Gruppen AS. Selskapet ble stiftet i 2021 som en del av en omorganisering i konsernet.

Ansatte

Kaj Waldeland

Direktør – teknologi og produksjon

45637100kaj.waldeland@hellvikhus.no

Tomas Westerholm

Produktutvikler

95217148tomas.westerholm@hellvikhus.no

Trond Ivar Vikøren

Arkitekt MNAL

97657942trond.ivar.vikoeren@hellvikhus.no

Mads Fikkan

Arkitekt MNAL

98445416mads.fikkan@hellvikhus.no

Tove Egenes

Ingeniør

91191558tove.egenes@hellvikhus.no

Hilde Beate Vant Johansen

Tegner

92217609hilde.johansen@hellvikhus.no

Kjetil Egeli

Kalkulasjonssjef

99573545kjetil.egeli@hellvikhus.no

Rober Myklebust

Konstruktør

97795872rober.myklebust@hellvikhus.no

Espen Jakobsen

Ingeniør

47058335espen.jakobsen@hellvikhus.no

Helge Larsen

Konstruktør

41510405helge.larsen@hellvikhus.no

Morten Østebø

Konstruktør

41505357morten.ostebo@hellvikhus.no

Wenche Førland

Søknadskonsulent

46823466wenche.forland@hellvikhus.no

Kjetil Refsland-Urdal

Konstruktør

481 24 338kjetil.urdal@hellvikhus.no

Tom Ove Sørdal

Kalkulatør

92617819tom.ove.sordal@hellvikhus.no

Christer Egelid

Kalkulatør

91 35 93 96christer.egelid@hellvikhus.no