Hellvik Gruppen

Hellvik Gruppen AS er et konsern med om lag 300 ansatte og en årsomsetning på ca 1,2 milliard kroner. Hellvik Gruppen AS har kontorsted på Hellvik.

Hellvik Gruppen

Om Hellvik Gruppen

Hellvik Hus ble etablert i 1947, den gang under navnet Hellvik Kassafabrikk. I dag er Hellvik Gruppen AS et konsern med ca. 300 ansatte og en omsetning i 2022 på omtrent 1,2 milliarder kroner. Hellvik Gruppen AS har hovedkontor på Hellvik i Eigersund kommune.

Hovedvirksomheten består av salg og oppføring av boliger og fritidshus, samt eiendomsutvikling, byggevaresalg og entreprenørvirksomhet. Som entreprenør består virksomheten også av større offentlige og private bygg, som barnehager, skoler og omsorgsboliger med mer.

Gruppens oppgaver i det daglige består blant annet av økonomi og regnskap for konsern og datterselskap, samt ansvar for fellessystemer. I tillegg er administrasjonen i Gruppen representert i styret i alle datterselskap.

Hellvik Gruppen AS består av regionene Vest, Sør, Sør-Vest og Øst, og er representert av datterselskap og avdelingskontor på følgende steder: Sandnes (Forus), Hellvik, Lyngdal, Flekkefjord, Søgne, Sotra, Arendal, Førde og Jessheim. Konsernet har tre byggevareforretninger profilert som XL-Bygg, lokalisert på Hellvik, i Flekkefjord og i Søgne. Hellvik Gruppen AS sitt datterselskap Hellvik Hus Kjededrift AS driver kjedevirksomhet med omlag 30 salgskontor i store deler av landet, fra Søgne i sør til Bodø i nord.

Hellvik Gruppen AS har siden starten vært en familiebedrift med lokale eiere. Andre og tredje generasjon etter gründerne Hilmar Henriksen og Ingolf Helland er med på eiersiden av virksomheten i dag.

Konsernledelse

Thor-Inge Thrana

Administrerende direktør

41555918thor.inge.thrana@hellvikhus.no

Stein Tjørsvåg

HRO-direktør

91788520stein.tjorsvaag@hellvikhus.no

Mikal Stapnes

Direktør – salg, marked og byggevare

97014144mikal.stapnes@hellvikhus.no

Kaj Waldeland

Direktør – teknologi og produksjon

45637100kaj.waldeland@hellvikhus.no

Bjørn Askim

Økonomidirektør

98 22 65 98bjorn.askim@hellvikhus.no

Petter Flølo Geithus

Regiondirektør Vest

93436490petter.flolo.geithus@hellvikhus.no

Terje Gyberg

Regiondirektør Sør

91343914terje.gyberg@hellvikhus.no

Rune Ree

Regiondirektør Sør-Vest

913 59 593rune.ree@hellvikhus.no

Ole Magnus Huser

Regiondirektør Øst

97107616ole.huser@hellvikhus.no

Styret i Hellvik Gruppen

Geir Aarstad

Styreleder

Harald Henriksen

Styremedlem

Inge Helland

Styremedlem

John Helge Lunde

Styremedlem

Hanne Norstrøm-Ness

Styremedlem

Ole Jan Halvorsen

Styremedlem

Ansatte

Gry Fardal Hansen

Controller

41614515gry.hansen@hellvikhus.no

Hanne Langemyr

Controller

98264237hanne.langemyr@hellvikhus.no

Tore Vassvik

Økonomisjef

92200592tore.vassvik@hellvikhus.no

Ivar Vasstveit

Kommunikasjonsansvarlig

90536316ivar.vasstveit@hellvikhus.no

Aktuelt fra Hellvik Gruppen

Miljøfyrtårn-sertifisert

Vi er miljøfyrtårn-sertifisert! Vi ønsker å ha et bevisst fokus på vårt samfunnsansvar og jobber målrettet og langsiktig for en bærekraftig og miljøvennlig drift.

Ta kontakt om du ønsker vår miljørapport.