Hellvik Gruppen

Hellvik Gruppen AS er et konsern med om lag 300 ansatte og en årsomsetning på omtrent 1 milliard kroner. Hellvik Gruppen AS har kontorsted på Hellvik.

Hellvik Gruppen

Om Hellvik Gruppen

Hellvik Hus ble etablert i 1947, den gang under navnet Hellvik Kassafabrikk. I dag er Hellvik Gruppen AS et konsern med ca. 300 ansatte og en omsetning i 2019 på om lag 1 milliard kroner. Hellvik Gruppen AS har hovedkontor på Hellvik i Eigersund kommune.

Hovedvirksomheten består av salg og oppføring av boliger og fritidshus, samt eiendomsutvikling, byggevaresalg og entreprenørvirksomhet. Som entreprenør består virksomheten også av større offentlige og private bygg, som barnehager, skoler og omsorgsboliger med mer.

Gruppens oppgaver i det daglige består blant annet av økonomi og regnskap for konsern og datterselskap, samt ansvar for fellessystemer. I tillegg er administrasjonen i Gruppen representert i styret i alle datterselskap.

Hellvik Gruppen AS er representert av datterselskap og avdelingskontor på følgende steder: Stavanger, Ålgård, Bryne, Hellvik, Lyngdal, Flekkefjord, Søgne, Sotra, Arendal, og Romerike. Konsernet har tre byggevareforretninger profilert som XL-Bygg, lokalisert på Hellvik, i Flekkefjord og i Søgne. Hellvik Gruppen AS sitt datterselskap Hellvik Hus Kjededrift AS driver kjedevirksomhet med omlag 30 salgskontor i store deler av landet, fra Søgne i sør til Finnsnes i nord.

Sommeren 2019 fusjonerte Hellvik Hus Gruppen AS med Gravdalgruppa AS. Sammen dannet de Hellvik Gruppen AS.

Hellvik Gruppen AS har siden starten vært en familiebedrift med lokale eiere. Andre og tredje generasjon etter gründerne Hilmar Henriksen og Ingolf Helland er med på eiersiden av virksomheten i dag.

Ansatte

Thor-Inge Thrana

Administrerende direktør

41555918thor.inge.thrana@hellvikhus.no

Tore Vassvik

Økonomisjef

92200592tore.vassvik@hellvikhus.no

Marius Grastveit

Controller

90051194marius.grastveit@hellvikhus.no

Gry Fardal Hansen

Controller

41614515gry.hansen@hellvikhus.no

Hanne Langemyr

Controller

98264237hanne.langemyr@hellvikhus.no