Hjem

Hellvik Gruppen

Hellvik Gruppen AS er et konsern med om lag 300 ansatte og en årsomsetning på ca 1,2 milliard kroner. Hellvik Gruppen AS har kontorsted på Hellvik.

Hellvik Gruppen

Om Hellvik Gruppen

Hellvik Hus ble etablert i 1947, den gang under navnet Hellvik Kassafabrikk. I dag er Hellvik Gruppen AS et konsern med ca. 300 ansatte og en omsetning i 2022 på omtrent 1,2 milliarder kroner. Hellvik Gruppen AS har hovedkontor på Hellvik i Eigersund kommune.

Hovedvirksomheten består av salg og oppføring av boliger og fritidshus, samt eiendomsutvikling, byggevaresalg og entreprenørvirksomhet. Som entreprenør består virksomheten også av større offentlige og private bygg, som barnehager, skoler og omsorgsboliger med mer.

Gruppens oppgaver i det daglige består blant annet av økonomi og regnskap for konsern og datterselskap, samt ansvar for fellessystemer. I tillegg er administrasjonen i Gruppen representert i styret i alle datterselskap.

Hellvik Gruppen AS består av regionene Vest, Sør, Sør-Vest og Øst, og er representert av datterselskap og avdelingskontor på følgende steder: Sandnes (Forus), Hellvik, Lyngdal, Flekkefjord, Søgne, Sotra, Arendal, Førde og Jessheim. Konsernet har tre byggevareforretninger profilert som XL-Bygg, lokalisert på Hellvik, i Flekkefjord og i Søgne. Hellvik Gruppen AS sitt datterselskap Hellvik Hus Kjededrift AS driver kjedevirksomhet med omlag 30 salgskontor i store deler av landet, fra Søgne i sør til Bodø i nord.

Hellvik Gruppen AS har siden starten vært en familiebedrift med lokale eiere. Andre og tredje generasjon etter gründerne Hilmar Henriksen og Ingolf Helland er med på eiersiden av virksomheten i dag.

Konsernledelse

Gaute Engbakk

Administrerende direktør

Stein Tjørsvåg

HRO-direktør

Mikal Stapnes

Direktør – salg, marked og byggevare

Kaj Waldeland

Direktør – teknologi og produksjon

Bjørn Askim

Økonomidirektør

Petter Flølo Geithus

Regiondirektør Vest

Terje Gyberg

Regiondirektør Sør

Rune Ree

Regiondirektør Sør-Vest

Ole Magnus Huser

Regiondirektør Øst

Styret i Hellvik Gruppen

Geir Aarstad

Styreleder

Harald Henriksen

Styremedlem

Inge Helland

Styremedlem

John Helge Lunde

Styremedlem

Hanne Norstrøm-Ness

Styremedlem

Ole Jan Halvorsen

Styremedlem

Ansatte

Tore Vassvik

Regnskapssjef

Gry Fardal Hansen

Businesscontroller

Hanne Langemyr

Businesscontroller

Ivar Vasstveit

Kommunikasjonsansvarlig

Aktuelt fra Hellvik Gruppen

Miljøfyrtårn-sertifisert

Vi er miljøfyrtårn-sertifisert! Vi ønsker å ha et bevisst fokus på vårt samfunnsansvar og jobber målrettet og langsiktig for en bærekraftig og miljøvennlig drift.

Ta kontakt om du ønsker vår miljørapport.