Hjem
Hyttemodellen Skala.

Hvilken ventilasjon trenger man i en fritidsbolig?

Moderne fritidsboliger bygges ofte like tette som boliger. Det er derfor viktig at fritidsboligen ventileres tilstrekkelig, for å unngå fuktskader og dårlig inneklima.

Det finnes ingen krav til ventilasjon på mindre fritidsboliger, men dersom fritidsboligen er 150 m² eller større, gjelder fulle energikrav.

Hvilke krav gjelder?

I teknisk forskrift stilles det ikke et tallfestet minimumskrav til ventilasjonsmengde i fritidsbolig med én boenhet, men ventilasjonen skal være tilpasset rommenes utforming, bruk, forurensnings- og fuktbelastning, samt ta hensyn til lukt.

For mindre fritidsboliger vil ventilasjon gjennom ventiler og vinduslufting være tilstrekkelig, men mekanisk avtrekk vil gi enda bedre luftutskifting. Det anbefales spesielt mekanisk avtrekk i våtrom og toalett, for å unngå fuktskader.

For fritidsboliger over 150 m² (oppvarmet BRA), må det i praksis installeres mekaniske ventilasjonssystem med varmegjenvinning, som en avtrekkspumpe eller balansert ventilasjon. Varmegjenvinneren i et balansert ventilasjonsanlegg, vil bidra til å redusere energibehovet til romoppvarming, på lik linje som isolasjon eller vinduer med lav u-verdi (varmeisolasjon).

Mekanisk og naturlig ventilasjon

Det finnes primært to ventilasjonsprinsipp; mekanisk- og naturlig ventilasjon.

Mekanisk ventilasjon utføres enten med en avtrekksvifte – der friskluften trekkes inn gjennom ytterveggsventiler, eller ved et balansert ventilasjonsanlegg. Ved mekanisk ventilasjon oppnås full kontroll på luftskifte og luftstrøm i boligen.

Prinsipp for mekanisk balansert ventilasjon med varmegjenvinning
Prinsipp for mekanisk avtrekksventilasjon med inntak via ventiler i fasade eller vindu og av kast via kanalvifte ut i fasade eller over tak.

Naturlig ventilasjon baseres på naturlige drivkrefter ved at luften tas inn gjennom ventiler i fasade, mens den brukte luften føres over tak, ved hjelp av såkalt skorsteinseffekt.

Prinsipp for naturlig ventilasjon med inntak via ventiler i fasade eller vindu, og avkast over tak for å oppnå skorsteinseffekt.

Hva skal man velge?

Når man bygger fritidsbolig, er viktig at ventilasjonen er gjennomtenkt og helhetlig dimensjonert. Tenk på hvordan luften skal tilføres, hvordan den skal trekkes ut og at overstrømning mellom rom er ivaretatt.

Dersom man har en fritidsbolig under 150 m², men ønsker en høyere standard enn hva kravene tilsier, kan man installere mekanisk ventilasjon. Da er balansert ventilasjon med varmegjenvinning et godt tilvalg.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er også å anbefale dersom man har en fritidsbolig på over 150 m², med krav til mekanisk ventilasjon. Et slikt ventilasjonsanlegg vil sørge for optimal luft kvalitet og en behagelig romtemperatur.

Ønsker du å vite mer om ventilasjon i fritidsbolig? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å finne den beste løsningen.

Spørsmål? Kontakt oss!