Hjem

Fristforlengelse – kan byggefirma kreve det?

I noen kontrakter kan det være avtalt tidspunkt for når boligen skal være ferdig. Men byggefirma har rett til å kreve forlengelse av denne fristen med bakgrunn i ulike årsaker. De er det greit å vite om på forhånd, så unngås kanskje en sur opplevelse om fristforlengelse brevet skulle dukke opp i postkassen.

En avtale omkring byggetid skal behandles som andre avtaler, eksempelvis på lik linje med en fast avtalt pris på huset. I dette ligger at entreprenøren har ansvar for å varsle forbruker om alle forhold som vil påvirke eller endre på byggetiden, men det finnes allikevel årsaker til fristforlengelse.

LES OGSÅ: Hvor lang tid tar det å bygge et hus

Om leverandøren ikke varsler om fristforlengelse (økt byggetid) kan du som forbruker forholde deg til datoen eller til de dagene som er angitt i kontrakten.

Noen årsaker til at byggefirmaet kan kreve fristforlengelse:

Ved tilleggsarbeid, eller endringer.
Hvis forbruker bestiller tilleggsarbeid, gjør endringer på materialvalg eller utførelse så kan dette medføre krav om økt byggetid. Her kan økt bestillingstid på enkelt produkter gjøre relativt store utslag. Men entreprenøren må varsle om hvilke konsekvens det har for byggetiden. Altså intet varsel, ingen konsekvens.

Sviktende medvirkning fra forbruker.
I hovedsak når forbruker bruker mer tid enn avtalt på egne arbeider. Eksempelvis til grunnarbeid, mur, betong eller malerarbeid. Det gjelder selvsagt også for entreprenører som forbruker selv har engasjert. Men her kan det også gjelde detaljer som forbruker skal ordne uten at det er avsatt konkret tid til dette.

Uventa hindringer utenfor entreprenørens kontroll.
Naturkatastrofer og streik er to slike forhold. Tidvis oppstår det også akutt mangel av enkeltvarer i markedet og dette kan også bety et legitimt krav om tillegg i byggetid.

Kontrakten kan også inneholde forbehold om ytterligere årsaker/hindringer som kan medføre fristforlengelse eller forsinket fremdrift for entreprenøren.

Felles for varsling gjelder:

  • Det må være et reelt grunnlag og en rimelig sammenheng mellom endringen og tilleggsfrist.
  • Entreprenøren skal varsle om tilleggsfrist umiddelbart, eller ”uten ugrunna opphold etter at han blir kjent med omstendighetene som forårsaker krav om tilleggsfrist”
  • Kravet skal fremsettes skriftlig.

NB: Noen kontrakter er inngått uten avtalt tidspunkt for ferdigstillelse. I disse tilfellene gjelder andre regler, men likevel har entreprenøren visse forpliktelser til «rimelig fremdrift» og lignende.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer?