Mange navn på ulike typer hus

Ferdighus, typehus, nøkkelferdighus, elementhus og kataloghus er blant mange navn som byggebransjen bruker om ulike typer boliger. I tillegg er ikke boligprodusentene helt enig seg i mellom heller om hva som skiller de ulike hustypene.

Definisjonene er ikke entydige.

Det finnes mange eksempler på at de ulike begrepene går litt over i hverandre. Et typehus kan for eksempel leveres helt ferdig med nøkkelen i døra eller så har boligprodusenten gjort alt klart frem til maler der byggherren selv tar seg av den oppgaven.

I hovedsak er det tre hustypegrupper:

Prosjektert bolig er en bolig som er planlagt og prosjektert ferdig før den selges. Her er det mulighet for egeninnsats.

Typehus forbinder vi ofte med
kataloghus der produsenten markedsfører sine standard forhåndsplanlagte- og prosjekterte boliger.

Kataloghus er som oftest typehus, men i tillegg kan det også være hus som er tegnet og prosjektert for et boligfelt med mange like boliger.

Arkitekttegnet hus er en bolig tegner spesielt for den aktuelle kunden. Men alle kataloghus og typehus er også arkitekttegnet og kan skreddersys etter kundens ønsker.

Gruppe 2:

Pre-cut, Prefabrikkert, Byggesett, Elementhus og Modulhus

Pre-cut hus er en bolig som blir tilskåret på fabrikk og montert sammen på byggeplass.

Prefabrikkert kan enten være pre-cut, elementhus, eller modulhus, med ulik ferdighetsgrad.

Byggesett er en ferdig materialpakke med monteringstegninger. Materialer er normalt forhåndskappet og merket for montering.

Elementhus. Gulv, vegger og ofte også tak leveres i elementer, mer eller mindre ferdigstilt i fabrikk før transport til byggeplass. Det er vanlig at det må kran til for å løfte elementene på plass på byggeplassen.

Modulhus er nesten det samme som elementhus, men skiller seg ved at det leveres i mer eller mindre ferdigstilte seksjoner og settes sammen på byggeplassen.

Gruppe 3: Prosjektert bolig

Prosjekterte boliger i mange tilfeller boliger som både omfatter selve boligen og tomten med infrastruktur som vei, vann, kloakk, strøm, lekeplasser m.m. Valg av prosjektert boliger er ofte i forbindelse med feltutbygginger der det er utviklet hustyper og foretatt tomteplassering som er tilpasset helheten i byggefeltet.

LES OGSÅ: Du får mange fordeler når du kjøper ferdig prosjektert bolig

Hva påvirker valg av de ulike hustyper

På et byggefelt kan mange boliger ha nær lik utforming. I de tilfeller kan det lønne seg å levere boligene prefabrikkert eller som elementhus. Derimot kan kompliserte hus med spesiell utforming være mest egnet for levering som byggesett der snekkerne gjør bygget ferdig på byggeplassen.

Andre momenter er i hvilken del av landet vi er. Her kan vær og årstidene påvirke produksjonsmetoden. I værharde strøk kan det lønne seg å legge mest mulig av produksjonen innendørs.

Økonomi og leveringstid vil også være viktige elementer i valg av hustype.

Trygghet i hele byggeperioden

Kunden vil normalt ha stor påvirkning på hvilken hustype som skal leveres. Her er behov og ønsker sentralt i tillegg til økonomi. Mange kunder overlater til byggefirmaet å levere boligen mest mulig komplett. Da er nøkkelferdig hus et godt alternativ. I andre tilfeller vil kunden være mer med i deler av byggeprosessen. Da kan det være mer aktuelt med levering av et byggesett eller pre-cut hus.

Det viktigste er allikevel at trygghet for kunden er ivaretatt i en god byggeprosess uansett valg av hustype.

LES OGSÅ: Byggeprosessen fra A til Å

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer?