Hjem

Drømmen om egen bolig

For mange er bygging av ny bolig den store drømmen. Samtidig er det også en av de største investeringene du som byggherre gjør i livet.

Spørsmålene er mange; om pris, størrelse, utforming, beliggenhet og ikke minst hvordan få trygghet for at byggeprosessen til slutt gir et godt resultat. Å bygge bolig er en spennende prosess, med mange valg som må tas.

En god begynnelse

Starten på en byggeprosess er preget av mange spørsmål: Er det lurt å bygge nytt eller skal vi gå ut på bruktmarkedet? Hvor skal vi bo? Hvem kan hjelpe oss med alle papirene som tegninger, byggesøknader, lånesøknader og kalkyler? Og ikke minst kan det være behov for råd om smarte løsninger etter ønsker og behov. Mange lurer i tillegg på om det er best å bygge ny bolig fremfor kjøpe brukt.

I mange tilfeller er kjøp av ny bolig det rimeligste ut fra flere forhold. Du slipper vedlikehold og oppussing de første årene, og boligen er bygd etter de siste tekniske standardene med meget høye krav til isolasjon, vinduer og konstruksjoner. Noe som gjør nye boliger mer energieffektive, som igjen gir ytterligere besparelser.

En brukt bolig kan ha sine fordeler ut fra valg av beliggenhet, men ofte blir oppussingskostnadene og oppgradering av boligens standard svært kostbar.

LES OGSÅ: Kjøpe ny eller brukt bolig

Fra ide til ferdig bolig

Størrelse, funksjonalitet, utforming, stor spiseplass, fint utvendig og innvendig, plass til mange gjester, tumleplass for ungene, et eller to stilfulle bad – ja, ønskene kan være mange. I tillegg endrer behovene seg flere ganger gjennom livet. Tanker, ideer og behov er det du som definerer, og byggefirmaets oppgave er å hjelpe deg som byggherre gjennom hele prosessen, i tillegg til å bygge drømmeboligen.

LES OGSÅ: Hvor lang tid tar det å bygge hus 

En skreddersydd bolig

Her starter gjerne byggeprosessen med at du har tanker og ideer om hvordan boligen skal være. Byggefirmaet tegner, prosjekterer og kalkulerer boligen og legger frem et forslag til avtale med deg. Denne prosessen kan ta noe tid, men er viktig for at både du og byggefirmaet skal få til den optimale boligen. I tillegg vil en skreddersydd bolig vanligvis bli noe mer kostbar enn andre alternativ.

Ferdig tegnet og prosjektert bolig med tilpasninger

Her er utgangspunktet et kataloghus der kunden ønsker noen endringer. Det kan være flytting av vinduer, innervegger, noe større bad eller kjøkken osv. Dette er enklere å få til sammenlignet med en skreddersydd bolig og vil bli noe dyrere enn et standard kataloghus.

Standard modell uten endringer i huskatalogen finnes det mange boliger som er ferdig tegnet, prosjektert og kalkulert. Dette er boliger som er utviklet ut fra ønsker og behov i dagens boligmarked. I tillegg er det høyt fokus på tilpasninger til de nye byggeforskriftene. Prismessig blir disse boligene også rimeligere, fordi boligen er tegnet ferdig og prosjektert. I tillegg er det tatt spesielt hensyn til en effektiv prosess i selve byggingen av boligen.

Ferdig prosjektert bolig – et smart alternativ

Det er mange som ønsker seg ny bolig, men verken finner eller har råd til å kjøpe tomt.

Da er ferdig prosjektert bolig et godt alternativ. Dette er gode og funksjonelle boliger til en noe rimeligere pris. Byggefirmaene har i disse tilfellene kjøpt inn et større tomteområde for bygging av flere boliger. Området ligger ofte nær fine friluftsområder, skoler, barnehager, idrettsanlegg og butikk. Det er utviklet ulike typer boliger ut fra kundens alder og familiebehov.

I tillegg er boligene utviklet slik at byggeprossen kan gjøres enklere og felleskostnader som tomt, vei, vann og kloakk kan deles på flere enheter. I mange tilfeller er dette den rimeligste måten å få gjennomført sin boligdrøm på.

LES OGSÅ: Ny prosjektbolig med gjennomtenkte løsninger

Mulighetene er mange

En byggeprosess fra idé til ferdig bolig er krevende, ikke minst fordi det er så mye annet som skal skje samtidig. Jobb og mange oppgaver i familien, kan ta mye tid. Gode svar på mange krevende spørsmål og trygghet gjennom hele byggeprosessen, er viktige nøkkelord. I tillegg skal mange viktige valg gjøres på kort tid, og mulighetene er mange – alt ut fra ønsker, behov og økonomi. Byggefirmaets viktigste oppgave blir å være en god los og samarbeidspartner for deg når drømmen din om å bygge bolig skal realiseres.

Kontakt oss

Drømmer du om egen bolig? Vi hjelper deg.