Hjem

Høy energistandard gjør boligen din attraktiv på boligmarkedet

Energimerkingen gir boligeieren en attest som viser boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

– Vi har etablert denne ordningen for å stimulere til økt interesse rundt energikvalitet i bygnings- og boligmarkedet. Tanken er at en bygning med god energistandard vil bli mer etterspurt og kanskje få en høyere pris i markedet hvis den har en god karakter, sier prosjektleder Olav Isachsen ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er ansvarlig for ordningen.

Karakter A til G

Boligene klassifiseres på en skala fra A-G hvor A er best og G er dårligst. De fleste eksisterende boliger som er bygget under andre forskriftskrav enn dagens, vil få klasse E, F eller G. Nye boliger som bygges etter dagens byggeforskrifter vil få C eller D. De øverste klassene er forbeholdt ekstra energieffektive hus som lavenergiboliger og passivhus.

Få toppkarakter på nybygget

Ved å ta noen bevisste valg når man bygger ny bolig, kan man klare å få toppkarakter på energistandard, forteller prosjektlederen. – Nybygg kan komme opp i karakterene A og B hvis man gjør noe med bygningskroppen og de tekniske anleggene. For eksempel kan man legge inn mer isolasjon enn bygningsforskriftene krever, sette inn bedre vinduer med bedre U-verdi, man kan sørge for god gjenvinner på ventilasjonssystemet og et effektivt oppvarmingssystem, sier Isachsen.

Lever på nett

Energiattesten dannes på grunnlag av informasjon om boligen, som byggeår, areal og byggemåte i tillegg til gårds- og bruksnummer og kommunenummer. For eksisterende boliger, kan huseier selv fylle ut denne informasjonen og levere “energiselvangivelsen” på nettsiden www.energimerking.no. Man må da logge inn via MinID. Registreringen er gratis. Informasjonen man trenger vil man finne i en takst eller i tidligere salgsoppgaver. Nettsidene til kommunen du bor i har ofte egne oppslagssider for å finne relevante opplysninger om din bolig/ditt boligområde og kommunenummeret.

Nybygg merkes av ekspert

For nye boliger skal energimerkingen utføres av en ekspert. Det naturlige er at det er en representant for utbygger som gjør dette. Eksperter kan også være takstmenn, rådgivende ingeniører og andre som dekker de kompetansekravene som er stilt innenfor byggeforskriftene. – Nybygg skal energimerkes av en ekspert fordi vi ønsker så gode og presise energiattester som mulig. Og alt ligger til rette for det, siden det er fagfolk involvert i oppsettingen av en ny bolig. Ansvarlig prosjekterer er også kvalifisert for energimerking og vil ha de nødvendige data lett tilgjengelig, sier Isachsen.

Viktig for boligkjøpere

Denne ordningen er forholdsvis ny i Norge, men er etablert med bakgrunn i EUs bygningsenergidirektiv. Medierådgiver i NVE, Hilde Totland Harket, tror energimerking vil bli stadig viktigere for boligeiere og -kjøpere. – Vi vil sette energi på dagsorden i boligmarkedet. Vi ser fra utlandet at hus med høy energistandard blir mer attraktive. Fagsjef Sven Hole i Norsk takseringsforbund er også overbevist om at presis energimerking høyner verdien på boligen. – Vi ser helt klart at folk blir mer og mer opptatt av de årlige driftskostnadene, og det å være i et hus som er godt isolert og har gode varmekilder og lav årlig energikostnad, betyr mye for folk som vil kjøpe bolig. Oppgradering én karakter av en brukbolig, kan fort komme opp i verdier på hundretusener, sier Hole. Enova er et statlig foretak som er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. De svarer på spørsmål rundt energimerkingen og tiltak du kan gjøre for å gjøre huset ditt mer energieffektivt. Les mer på www.energimerking.no

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer? Eller ønsker du å bygge bolig med Hellvik Hus?