Hjem

Hvordan tilpasse huset på tomten

Fornuftig plassering av hus på ei tomt handler ikke bare om å få best mulig utsikt og minst mulig innsyn. Det handler også om å få huset til å spille på lag med omgivelsene. Estetikk, funksjon og brukbarhet er viktige faktorer som bør danne en helhet ved valg av hus og tomt

Hva kan vi bygge på tomta

Første bud er å sette seg inn i reguleringsbestemmelsene som gjelder for tomta. I disse står det hva som kan bygges, utnyttelsesgrad på tomta, høyde på huset, hvilket takform som er lov å bygge osv. Det er alltid lurt å tilpasse boligen i tråd med reguleringsbestemmelsene, slik at en slipper å søke dispensasjon i byggesøknaden. En dispensasjonssøknad kan medføre både ekstra lang søknadsperiode, men kan også medføre at du får avslag på søknaden og må begynne på nytt. Reguleringsbestemmelser kan fås ved henvendelse til kommunen, eller følger ofte papirer en får fra eiendomsmegler eller selger av tomta.

Tomtas grunnforhold

Så må en se på tomtas grunnforhold. Er det tilsig av vann, fare for ras eller radon stråling? Må man ta høyde for støykilder? Snakk med kommunen og søk råd hos byggefirma. En må være forberedt på at det kan være behov for sikringstiltak, forstøtningsmurer, støyskjerming eller utskiftning av masse. Alle disse forhold kan påvirke plassering av huset.

Situasjonsplan og terrengprofil er viktig for alle parter, både under planlegging og utførelse av byggeprosjektet. Det kan fortelle mye om husets tilpasning, funksjon og brukbarhet i forhold til tomt.

Tomtas terreng

Videre må en se på topografien i tomta – nivåforskjeller, terrengforhold og så videre. Hvordan kommer man seg enklest mulig fra bilen og inn i huset? Er det smart med trapper fra veien og opp til inngangsdøra? Hva med barnevogna? Bør biloppkjørselen heller anlegges på motsatt side? Er valgt hustype ideell for tomta, eller bør man vurdere et annet hus?

En småbarnsfamilie har andre behov enn folk i femtiårene. Men det er viktig å tenke langsiktig. Som regel har man jo tenkt å bo i huset i mange år, og dermed må man være forberedt på ulike livsfaser.

Generelt kan et nyttig tips være å vurdere å bygge etter Husbankens krav til universell utforming. Universell utforming betyr at boligen er funksjonell for alle. Den har enkel og trinnfri adkomst fra parkeringsplass til inngangsdør, godt synlig hovedinngang, romslig bad, praktiske romløsninger og et sunt innemiljø.

Stedstilpasning og solforhold

Nabobebyggelsen og hvilket estetisk uttrykk boligområdet har, bør også hensyntas. Hvordan er vegetasjonen? Ønskes ei tilnærmet vedlikeholdsfri tomt eller vil en anlegge bed og plen?

Og så kommer det mange er opptatt av: Sol- og vindforholdene. Hvor skal uteplassen være, og hvordan kan vi utnytte sola best mulig? Men det mange ikke tenker på er at det rett og slett kan bli for mye sol. Dagslys vil vi ha, men direkte sollys skaper overopphetede rom, får møblene til å falme og er ubarmhjertig overfor støv og skitne vinduer. Så ender man opp med nedtrukne persienner for å stenge lyset ute på fine dager. Det er altså en viktig balanse mellom å slippe dagslyset inn og stenge sollys ute.

Kontakt oss

Trenger du hjelp med å tilpasse bolig til tomten din?