Hva er forskjellen på et ferdighus og et nøkkelferdig hus?

Begrepene høres kanskje like ut, men et ferdighus og et nøkkelferdig hus er ikke nødvendigvis det samme.

Et ferdighus er et hus er ferdig utviklet av kyndig fagpersonell før du som boligkunde tar kontakt med husleverandør. Dette betyr at ferdighuset er ferdig tegnet og beregnet, og at det er klart til å bygges.

Et ferdighus omtales ofte som et kataloghus.

Selv om et ferdighus er ferdig tegnet og beregnet er det fortsatt mulig for deg som boligkunde å gjøre dine egne tilpasninger og endringer, hvis du ønsker å sette ditt preg på boligen. Dette avtales i forkant av byggingen med boligkonsulent. Merk at slike endringer kan føre til høyere totalpris.

Et ferdighus krever gjerne noe egeninnsats, som å male, håndtere avfall eller legge gulv. Mengden egeninnsats kan man til en viss grad bestemme selv, men dette er noe som avtales mellom husleverandør og boligkjøper.

Egeninnsats bidrar til å senke totalkostnaden for deg som kunde.

Egeninnsats er ikke nødvendig om en kjøper et nøkkelferdig hus, som er en bolig som står klar til innflytting for deg som boligkjøper – uten at du behøver å involvere deg i byggeprosessen. Kjøper du nøkkelferdig er prisen nødvendigvis noe høyere, da en ikke gjør noe egeninnsats.

Uttrykket nøkkelferdig kommer fra «nøkkel i døren», som betyr at det eneste du behøver å gjøre selv er å vri om nøkkelen og flytte inn.

Kontakt oss