Hjem

Hva betyr egeninnsats egentlig?

Svært mange ønsker å flytte rett inn i en nøkkelferdig bolig, men fordi det å bygge hus er en stor investering for de fleste kan man senke kostnadene ved å gjøre noe arbeid selv.

Dette arbeidet kalles egeninnsats.

Egeninnsats kan for eksempel være å utføre malingen eller tapetseringen av boligen selv, montere garderobe og legge gulv. Er du født med ti tommeltotter kan avfallshåndtering være noe som passer for deg.

Rydder du byggeplassen med jevne mellomrom slipper du kostnaden ved å ha en søppelcontainer stående på stedet.

Vurder ditt behov for å bidra i byggingen av huset

Når en benytter seg av egeninnsats for å spare penger er det viktig å huske på at også egeninnsats koster, spesielt om noe av det du arbeider med går galt underveis. Det er også viktig å måle graden av egeninnsats opp mot hvor mye tid en faktisk har tilgjengelig.

Den uavhengige bransjeorganisasjonen Norsk Standard, som utarbeider norske standarder for alt fra bygg- og anleggsbransjen, til petroleum og IKT, anslår at en gjennomsnittlig boligkjøper av en ordinær, norsk enebolig bruker 40 dager med egeninnsats i forbindelse med boligbygging.

Byggetiden anslås å være et år.

Egeninnsats som egenkapital

I noen tilfeller kan egeninnsats benyttes som egenkapital. Per i dag er kravet at en må ha 15% egenkapital for å kvalifisere for boliglån. Det betyr at man ved en kjøpesum på tre millioner må stille med minst 450 000 kroner fra egen lomme.

For mange, spesielt unge førstegangskjøpere, er dette en sum det kan være vanskelig å spare opp. Da er det lurt – i samråd og i overensstemmelse med banken – å vurdere alternative metoder for å sikre seg tilstrekkelig egenkapital. Praksis varierer fra bank til bank.

Husbanken er en av bankene som har godkjent egeninnsats som egenkapital i en årrekke.

Kostnadsoverslag med Hellvik Hus

Trenger du hjelp til å synliggjøre dine besparelser  overfor banken kan husbygger, som vi i Hellvik Hus, være med å lage et kostnadsoverslag for boligen.

Slik får banken et godt bilde av verdiene, og du er et steg nærmere å realisere boligdrømmen.